این مجله, مجله رسمی raspberry pi است. هر ماه ویژگی‌های عالی, پروژه‌های ساخت خانه شگفت‌انگیز و بهترین انتخاب توصیه‌ها و آموزش برای مشتاقان raspberry pi در تمام سنین ارائه می‌دهد.