تصاویر خود را با راهنمای فتوشاپ ضروری خود باور نکردنی کنید! اگر می‌خواهید اسرار of حرفه‌ای را باز کنید، این راهنمای Adobe Photoshop راهنمای تان است یک راهنمای توقف برای یک ثروت آموزشی و پروژه‌های گام‌به‌گام گام. از اصول اولیه گرفته تا تکنیک‌های پیشرفته، ما نشان می‌دهیم که چطور می‌توان بیش‌ترین استفاده را از تصاویرتان به دست آورد، از ایجاد پیشرفت ساده برای افزودن اثرات خلاقانه، فیلترها و یا ترکیب چندین تصویر در ترکیبات جدید هیجان‌انگیز.