یک مجله نظامی پیشرو در بریتانیا, مجله نظامی پیشرو بریتانیا است که در آن موفق به جلب توجه جهانی شده‌است. هر ماه ترکیبی از مقاله‌ها و لوازم جانبی, مقالات مرجع عالی و گزارش‌ها از نمایش‌های مدل در سراسر جهان را به شما می‌دهد. تمرکز بیش از حد بر این است که شما با الهام و دانش برای بهبود مهارت‌های مدلسازی خود و کسب اطلاعات بیشتر از سرگرمی, چه از عکس‌های آرشیو و منابع و نکات مدل‌سازی استفاده کنید.