برای بیش از سه دهه، “یورکا”، مجله انتخاب مهندسان طراحی بوده‌است. با گزارش در مورد جدیدترین تکنولوژی، نوآوری و کاربردهای مهندسی، به دنبال الهام بخشیدن به مهندسان برای کارآمدتر کردن طراحی‌های خود، مقرون‌به‌صرفه و تجاری موفق است.

اجرای انواع کاربردهای مهندسی، “یورکا” شامل ویژگی‌های خاصی در بخش‌های هوافضا، انرژی تجدیدپذیر، بخش‌های پزشکی و خودروسازی و همچنین پوشش دادن تمام حوزه‌های فن‌آوری مربوط به مهندس طراحی مدرن می‌باشد.

یورکا “ همیشه دنبال داستان‌ها هستند. بنابراین اگر اطلاعات، اطلاعات و یا ایده‌های خود را در اختیار داشته باشید، لطفاً در تماس با ما برای بحث در مورد آن‌ها تردید نکنید.