مجله Architectural Architectural یک مجله ماهانه آمریکایی است که در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد. موضوع اصلی آن طراحی داخلی و محوطه‌سازی است به جای معماری خالص خارجی