مجله بین‌المللی هوانوردی نظامی, مجله بین‌المللی هوانوردی نظامی است که در آن نیروهای هوایی جهان, درگیری‌ها, تسلیحات و تمرینات خود را به نمایش می‌گذارند. این مجله ماهانه منتشر شده, بهترین پوشش خبری هوایی نظامی را از سراسر جهان ارائه می‌دهد و برای هر کسی که به دنبال یک دیدگاه کاملاً آگاه باشد, ضروری است.